joi, 15 februarie 2018

Elisabeta Lasconi -"Carti pereche in literatura romana si universala"

Fãrã sã intru în detalii de valoare literarã privind cãrţile româneşti alese de Elisabeta Lãsconi (sã spunem cã gusturile noastre literare nu prea se potrivesc), ideea centralã a cãrţii este atrãgãtoare prin faptul cã subliniazã importanţa contextului lingvistic şi cultural în determinarea succesului publicistic.
Astfel, deşi unele cãrţi româneşti sunt superioare temporal, stilistic, tematic faţã de altele similare, acestea din urmã se bucurã de un succes internaţional de multe ori datoritã limbii în care au fost scrise, unde se adreseazã unui public cititor cu mult mai larg decât restrictiva limbã românã.

Se pune aşadar problema succesului de conjuncturã care pare sã primeze în faţa valorii literare. Iar unele cãrţi selectate de Elisabeta Lãsconi sunt surprinzãtoare, atât prin revelaţia lor literarã, cât şi prin evidenţierea ignoranţei editoriale de la noi, unde mai nimeni nu vine cu o perspectivã proaspãtã şi autenticã asupra cãrţilor autohtone care meritã promovate şi re-editate. Si aici Elisabeta Lãsconi insistã pe alocuri asupra modului în care am preluat fãrã discriminare valorile literare stabilite de regimul comunist, valori care nu au fost puse sincer şi nemilos sub lupa analiticã dupã Revoluţie, ceea ce a dus la pãstrarea pe nedrept în obscuritate a unor cãrţi interesante pe care nu a venit nimeni sã le revanşeze în faţa ghinionului de a fi fost scrise în contextul unei ideologii înguste şi limitative.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu